พัฒนาตนเอง:พลังแห่งความเชื่อ ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้

 มีคำกล่าวที่ว่า ความเชื่อและศรัทธาสามารถเคลื่อนได้แม้กระทั่งภูเขา

ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาทั้งลูกได้ คุณก็จะทำได้จริง ๆ แต่หากคุณไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาในความสามารถของตัวเองเสียแล้ว ความล้มเหลวก็จะรอคุณอยู่ตรงหน้า  หนทางแห่ความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือ “ความเชื่อที่ว่าเราจะทำได้สำเร็จ”

พลังแห่งความเชื่อ เราจะมีวิธีสร้างพลังแห่งความเชื่อนี้อย่างไร?

การพัฒนาตนเอง

Photo by dewdrop157 on Pixabay.com

ในการที่เราจะสร้างและทำให้เรามีพลังแห่งความเชื่อเกิดขึ้น และมีพลังแห่งศรัทธาที่แข็งแกร่ง มีหลักอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ

  1. สร้างความคิดว่าต้องสำเร็จ อย่าสร้างความคิดว่าจะล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราต้องการทำให้สำเร็จ ปัจจัยสำคัญคือ เราต้องคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เมื่อเราประสบพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เราต้องคิดว่า “เราจะชนะ” ไม่ใช่คิดว่า “เราจะแพ้” ให้จิตใจในส่วนที่คิดว่า “เราจะสำเร็จ” เป็นตัวชี้นำ เป็นตัวนำทาง และเป็นตัวควบคุมจิตใจของเราให้หาหนทางสู่ความสำเร็จ แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้จริง ๆ
  2. บอกตัวเองอยู่เสมอว่า เราเก่งกว่าที่เราคิด โดยปกติคนเรามักจะประเมินและมองศักยภาพของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริง มองความสามารถของตนเองด้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรามีความสามารถมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราต้องโปรแกรมสมองให้กับตัวเราเองว่า เราเก่งกว่าที่เราคิด เรามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน
  3. คิดใหญ่ มีคำกว่าที่ว่า “ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อของตัวเราเอง” หากเรามีความคิดที่เล็ก เราก็จะประสบกับความสำเร็จเล็ก ๆ แต่เมื่อใดที่เราคิดใหญ่ คิดการใหญ่ความสำเร็จก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในเมื่อความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาและเราจะต้องคิดอยู่แล้ว ก็ให้คิดใหญ่ ๆ ไปเลย โปรแกรมสมองและจิตใต้สำนึกของเราให้คิดแต่เรื่องใหญ่ ๆ วางเป้าหมายที่ต้องการให้ใหญ่เข้าไว้ แล้ววิธีการจะตามมาเอง และวันหนึ่งเราก็จะประสบความความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

พลังของความคิดและความเชื่อ เป็นตัวชี้นำให้เรามุ่งสู่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้าที่ว่า เราคิดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เราก็จะประสบความสำเร็จตามความคิดนั้น จงขับไล่เจ้าความคิดที่ไม่เข้าท่า เจ้าความคิดลบที่ว่าเราทำไม่ได้ เราไม่สำเร็จออกไปจากสมองของเรา อย่าให้สมองส่วนความคิดลบนี้ทำงานเป็นอันขาด จงมีแต่ที่ว่างให้กับสมองส่วนคิดใหญ่ สมองที่คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จทำงานแทน เมื่อนั้นเราก็จะประสบกับความสำเร็จอย่างที่ต้องการ

Posted in พัฒนาตนเอง and tagged , , , , .

Comments are closed.