กองทุนรวม 5 ขั้นตอนลงทุนกองทุนรวมสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การรวบรวมเงินของนักลงทุน นำมาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้นๆ กำหนดไว้ โดยมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพช่วยบริหารจัดการเงินของกองทุน กองทุนรวมมีจุดเด่นตรงที่มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ แถมยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆ

ดังนั้น แต่ละกองจึงมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะมีการทำแบบทดสอบวัดระดับความเสี่ยงเมื่อเปิดบัญชีเริ่มซื้อขายกองทุน

กองทุนรวม

5 วิธีลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับมือใหม่หัดลงทุนและสนใจการลงทุนในกองทุนรวม วันนี้เราลองมาดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทุนในกองทุนรวม ที่จะเป็นตัวช่วยให้การเริ่มต้นในเส้นทางลงทุนของเราได้อย่างมั่นใจ

1. ทำความรู้จักตนเอง

โดยการตอบคำถามง่ายๆ ว่าจะลงทุนไปเพื่ออะไร ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ รับความเสี่ยงได้มากน้อย เพียงใด ต้องการลงทุนนานแค่ไหนและมีเงินลงทุนเท่าใด เพราะยิ่งเรารู้จักตนเองมากเพียงใด ก็จะยิ่งเลือก กองทุนรวมที่เหมาะกับตนเองได้มากขึ้นเท่านั้น

2. วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนในขณะนั้น

ว่าบรรยากาศและทิศทางของเศรษฐกิจเหมาะที่จะลงทุนหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการลงทุนประเภทต่างๆ อย่างไร นั่นเพราะกองทุนรวมที่เราเลือกอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ หากเราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้เบื้องต้น ก็จะช่วยให้เราเลือก กองทุนรวมที่เหมาะกับสภาวการณ์นั้นๆ ได้

3. กองทุนรวม เลือกกองทุนที่ใช่

โดยศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) และ Fund Fact Sheet เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย และตัดสินใจเลือกกองทุนรวม ที่เหมาะกับตัวเรา ซึ่งข้อมูลที่ควรให้ความสำคัญมีดังนี้

  • ประเภทของกองทุนรวมและนโยบายการบริหารกองทุนรวม
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน
  • รายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ

4. ติดต่อเปิดบัญชีและซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในการซื้อครั้งแรกต้องมีการกรอกคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ บลจ. แต่ละแห่ง หรือตัวแทนขายของ บลจ. ซึ่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บลจ. จะออกหลักฐานยืนยันการลงทุนให้ แต่ในครั้งถัดไป หากจะซื้อเพิ่มหรือขายคืนกองทุนเดิม อาจมีบริการที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตู้เอทีเอ็ม และโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนไว้อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถติดตาม NAV ได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือรายงานผลการดำเนินงานที่ บลจ. ส่งให้กับผู้ลงทุน

แหล่งที่มา https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund

Posted in กองทุนรวม and tagged , , , , , , , .