ประกันรถยนต์

“รถหาย” ใครต้องรับผิดชอบ? ประกันรถหายช่วยได้อย่างไร?

6 เหตุการณ์กรณีรถหาย จะมีใครต้องรับผิดชอบบ้าง และหากทำประกันภัยไว้ ประกันรถหายจะช่วยได้อย่างไร?

6 เหตุการณ์รถหายใครรับผิดชอบ

แม้ว่าจะตั้งใจรักษาดูแลรถอย่างดีแค่ไหนก็ตาม แต่โอกาสที่รถจะหายก็สามารถเกิดขึ้นง่ายจนน่าตกใจ โดยจากสถิติการแจ้งความเรื่องรถหายในปี 2561 จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พบว่ามียอดการแจ้งความรถสูญหายสูงถึง 369 คัน หรือเฉลี่ยวันละคัน!

ไม่ว่าจะเป็นรถห้างในห้าง รถหายที่คอนโด หรือน้ำพัดรถหาย เหตุการณ์แบบนี้ใครต้องรับผิดชอบ? เราได้รวบรวม 6 เหตุการณ์รถหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเงื่อนไขการรับผิดชอบความเสียหาย และความสำคัญของประกันรถยนต์ต่อกรณีรถหายมาฝากกัน

1. รถหายในห้าง

สำหรับใครที่เจอเหตุการณ์รถหายในห้างสรรพสินค้า และสงสัยว่ากรณีรถหายที่ห้างสรรพสินค้า ทางห้างฯ ต้องรับผิดชอบทุกกรณีหรือไม่ คำตอบคือ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อรถหายในห้าง ห้างต้องรับผิดชอบเนื่องจากการจัดพื้นที่จอดรถของห้างถือเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่กำหนดให้ห้างฯ ต้องมีพื้นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกทางการจราจรและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของลูกค้า และนำไปสู่ยอดขายซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางการค้าของห้างเอง

ไม่ว่าการจอดรถในห้างนั้นจะใช้วิธีแลกบัตรจอดรถ เก็บเงินหรือไม่เก็บเงิน ติดตั้งเฉพาะกล้องวงจรปิด หรือแม้ห้างจะติดป้ายประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ห้างต้องจัดให้มีการดูแลรถของลูกค้าตามความเหมาะสม ไม่ใช่ให้ลูกค้าดูแลหรือรับความเสี่ยงรถหายเองในขณะที่เข้าใช้บริการของห้าง รวมถึงการติดป้ายประกาศไม่รับผิดชอบใดๆ เป็นเพียงการทำเพื่อประโยชน์ของห้างเเต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เเละไม่มีการเซ็นยินยอมจากลูกค้าที่มาใช้บริการ ทำให้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย

ดังนั้นแล้วเมื่อรถหายในห้างสรรพสินค้า ห้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับเจ้าของรถที่ทำประกันรถยนต์ก่อน หลังจากนั้นจะเรียกเก็บจากคู่กรณีหรือห้างในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการฟ้องร้องจากกรณีรถหายในห้าง ศาลอาจต้องดูข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อจอดรถของเจ้าของรถประกอบกันด้วย เช่น การแอบลักไก่เอารถเข้ามาจอดโดยไม่ได้ใช้บริการของห้างแต่อย่างใด การประมาทเลินเล่อเอง หรือแม้กระทั่งมิจฉาชีพที่ตั้งใจสร้างสถานการณ์รถหายเพื่อผลประโยชน์จากวงเงินประกันของประกันรถยนต์

2. รถหายในโรงแรม

หากรถของแขกที่เข้าพักกับทางโรงแรมหายไปจากพื้นที่จอดรถของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถในพื้นที่ของโรงแรมเอง หรือจอดรถในพื้นที่อื่นตามคำแนะนำของพนักงานโรงแรม โรงแรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถ แม้ว่าจะมีการปิดป้ายประกาศไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดใดก็ตาม เพราะโรงแรมมีหน้าที่ที่ต้องจัดหาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันตามความเสียหาย หรือสูญหายต่อทรัพย์ของแขกที่มาพักตามความเหมาะสม

ยกเว้นกรณีรถหายในโรงแรม เนื่องจากลูกค้ามาเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร ฟิตเนส หรือร้านนวดของโรงแรมเองโดยไม่ได้เปิดห้องเพื่อเข้าพักกับโรงแรม โรงแรมไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อรถหาย เพราะเป็นการใช้บริการเพื่อการพักผ่อนระยะสั้น ไม่ใช่การเข้าพักค้างคืนกับโรงแรมที่ต้องมีการลงทะเบียนเข้าพัก

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

3. รถหายที่อู่ซ่อม

หากเป็นกรณีรถหายในอู่ หรือรถหายในศูนย์ซ่อมระหว่างการซ่อม ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการถูกสวมรอยรับรถ หรือถูกลักรถออกไปจากพื้นที่ของอู่ซ่อม เจ้าของอู่หรือศูนย์ซ่อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายก็เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อศูนย์ซ่อมรับรถมาแล้ว มีหน้าที่ที่ต้องเก็บรักษารถยนต์ไว้ในที่ปลอดภัย และต้องใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม ไม่ประมาทเลินเล่อเพื่อขัดขวางและป้องกันการสูญหายหรือเสียหายระหว่างซ่อม เช่น มีรั้วปิดมิดชิดชัดเจนในพื้นที่เก็บรถยนต์ หรือจัดให้มีผู้ดูแลเฝ้ารถประจำ

เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น บริษัทประกันจะจ่ายสินไหมทดแทนให้เจ้าของรถตามทุนประกันกรณีรถหายที่ทำไว้ก่อน หลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าชดใช้ที่จ่ายไปจากเจ้าของอู่ในภายหลัง

4. รถหายในคอนโดหอพัก

หากรถหายที่คอนโด นิติบุคคลจะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ดูแลเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางเท่านั้น ไม่ได้มีหน้ารักษาทรัพย์สินส่วนบุคลแต่อย่างใด โดยผู้ที่อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย และบริษัทรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดความเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่ควรจะทำจนเป็นเหตุให้รถยนต์สูญหาย เช่น การไม่เรียกตรวจรถยนต์ที่ไม่มีบัตรติดหน้ารถตามระเบียบเข้า-ออกของคอนโด

นอกจากนั้นแล้ว ความรับผิดชอบจากกรณีรถหายในคอนโด อพาร์ทเมนต์ หรือหอพักจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการที่จอดรถขอสถานที่นั้นๆ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สินของผู้เช่าหอพัก ตัวอย่างอย่างเช่น

หากที่จอดรถของอพาร์ทเมนต์ที่ไม่มีการจำกัดการใช้บริการ บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เช่าหอพักสามารถมาใช้บริการจอดได้ ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอแลกบัตรเพื่อจอดรถ หรือไม่ต้องเสียค่าจอด มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกเบื้องต้น และมีการเซ็นรับทราบในสัญญาเช่าโดยผู้เช่าว่าจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง

กรณีแบบนี้เจ้าของพื้นที่ หรือเจ้าของอพาร์ทเมนต์ไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อรถของผู้เช่าห้องพักสูญหาย เพราะจัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินภายนอกอาคารให้กับผู้เช่าหอพัก รวมถึงได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศันในอพาร์ทเมนต์ตามความเหมาะสมแล้วนั่นเอง

ประกันภัยรถยนต์หาย

ประกันภัยรถยนต์หาย

5. รถหายในที่จอดรถเอกชน

การรับฝากจอดรถในพื้นที่เอกชนโดยเฉพาะประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าที่จอดรถแบบรายครั้ง หรือเซ็นสัญญาให้เช่าที่จอดรถตามช่วงระยะเวลา ถือว่าเจ้าของพื้นที่ได้รับค่าตอบแทนจากการจอดรถ จะสรุปผู้รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายได้เป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับการจัดหาความปลอดภัยให้กับสถานที่จอดรถ (ไม้กั้นทางเข้าออก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด) และรูปแบบการให้บริการพื้นที่จอดรถนั้นๆ (การแลกบัตร การเก็บค่าจอด การมีสติ๊กเกอร์บัตรจอดรถ)

แม้ว่าผู้ให้เช่าพื้นที่อาจจะไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในความเสียหายกรณีรถหาย แต่ก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย หรือจัดให้มีการป้องกันการรถสูญหายให้กับทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการตามความเหมาะสม และต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์รถหายจากความผิดประมาทของผู้ให้เช่าเอง

อย่างไรก็ตาม กรณีรถหายในปั๊มน้ำมันที่ปิดให้บริการช่วงกลางคืน แต่เปิดพื้นที่ให้เข้าไปจอดรถเวลาไหนก็ได้ โดยปั๊มไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีรถเข้ามาจอด ทางปั๊มจะไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเมื่อรถหาย รวมึงหากเป็นสถานที่หรือกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล อาจต้องให้ศาลวินิจฉัยเพิ่มเติม

6. รถถูกน้ำพัดหาย

หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวกรณีจอดรถไว้ในช่วงกลางคืน แต่ตอนเช้ากลับพบว่ารถโดนน้ำพัดหายไปจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากกระทันหัน หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ กรณีเช่นนี้บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายให้ โดยหากเจ้าของรถคันที่หายได้ทำประกันรถชั้น 1 หรือประกันชั้น 2+ หรือ 3+ ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงกรณีเหตุน้ำท่วม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่รถหาย หรือน้ำท่วมรถจากเหตุการณ์น้ำท่วม หรือน้ำป่าไหลหลากกระทันหัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แบ่งเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมมิดคัน หรือท่วมเกินแผงควบคุมคอนโซลหน้ารถ และเกิดเป็นความเสียหายทั้งห้องโดยสาร ประเมินเเล้วไม่คุ้มที่จะซ่อมเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ 70-80% ของทุนประกันรถ

บทสรุป

ในขณะที่หากประเมินแล้วเป็นความเสียหายบางส่วน สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าซ่อมแซมให้ทั้งหมดจนกว่ารถจะถูกซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามสภาพเดิม โดยจะจ่ายสินไหมทดแทนให้เฉพาะกรณีรถหายที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราเอง เช่น การขับฝ่าเข้าไปจอดรถในพื้นที่ที่มีการประกาศเสี่ยงภัยน้ำท่วม

ขอสรุปว่าไม่ว่ารถจะหายที่ไหน หากรถได้ทำประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถหายไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 และ 2+ และไม่ได้หายเพราะความประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ เช่น เสียบกุญแจคาไว้และลงไปทำธุระโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์ หรือเลือกจอดรถในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมไหลหลาก

บริษัทประกันจะจ่ายสินไหมชดเชยให้เจ้าของรถ และจะตรวจสอบขอเท็จจริงต่อเองว่ารถหายเกิดจากความสะเพร่าของใคร หรือใครเป็นผู้ประมาทเลินเล่อ เเละจะเรียกเก็บเบี้ยที่จ่ายไปกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเองโดยที่ตัวเจ้าของรถไม่ต้องไปดำเนินการให้วุ่นวายแต่อย่างใด

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์ที่ครบที่สุดจากทุกบริษัทชั้นนำได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ แรบบิท แคร์ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เลือกซื้อประกันรถยนต์กับ แรบบิท แคร์ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป! รับทันทีความช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่อนประกัน 0% นานสูงสุด 3-10 เดือน  คลิ๊ก!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Posted in การประกันภัย Insurance and tagged , , , , , , , .