บัตรเครดิต ใช้อย่างไรไม่เป็นหนี้

บัตรเครดิต – คนที่สามารถมีบัตรเครดิตได้ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีเครดิตดีในระดับหนึ่ง หากเครดิตไม่ดีก็คงทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน การจะใช้บัตรเครดิตให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย ต้องอาศัยความมีวินัยและความชาญฉลาดในการใช้บัตร ซึ่งจะได้ประโยชน์จากบัตรเครดิตอย่างมหาศาล แต่หากไม่มีวินัยและใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง คงไม่หนีจากการเป็นหนี้อย่างแน่นอน

บัตรเครดิต
ใช้บัตรเครดิตอย่างไรไม่เป็นหนี้

บัตรเครดิต – ต่อไปนี้จะแนะนำแนวทางการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้

  1. จ่ายตรงเวลาในระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย การใช้บัตรเครดิตผ่อนสินค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมีวิธีการไม่ยากเลย เพราะผู้ออกบัตรจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลาประมาณ 45-50 วัน หมายความว่า เราสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการล่วงหน้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อน หลังจากนั้นในระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ เราต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลาและชำระเต็มจำนวนเท่านั้น เราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และประโยชน์ที่เราได้รับอีกอย่างก็คือ โปรโมชั่นส่วนลดจากการซื้อสินค้า และได้คะแนนสะสมไว้สำหรับแลกของรางวัลอีกด้วย เรียกว่าได้ประโยชน์ถึงสองต่อกันเลยทีเดียว
  2. จ่ายเต็มจำนวนทุกครั้ง – การจ่ายเงินเต็มจำนวนและจ่ายตรงเวลาเป็นการแสดงถึงการมีวินัยของตนเอง หากเราใช้รูดบัตรเครดิต ผ่อนจ่ายซื้อสินค้าไปเท่าใดเราก็ต้องกันเงินสดไว้เพื่อชำระหนี้เต็มจำนวนเท่านั้น เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับก็อย่างที่บอกว่าในข้อที่ 1 คือ เราจะไม่เสียดอกเบี้ย และยังมีเครดิตที่ดีอาจจะได้เพิ่มวงเงินขึ้นไปอีกในอนาคต
  3. ไม่จำเป็นอย่ากดเงินสดจากบัตรเครดิต การกดเงินสดออกมาใช้นั้นเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยซึ่งจะคิดตั้งแต่วันที่เรากดนั้นเลย หากไม่จำเป็นจริง ๆ อย่ากดเงินสดออกมาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการนำเงินในอนาคตของเราออกมาใช้ ทำให้เรามีภาระที่ต้องใช้หนี้คืนด้วยดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หากเราจ่ายล่าช้าหรือจ่ายไม่เต็มจำนวน ก็จะต้องเสียค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมเข้ามาอีก
  4. ใช้จ่ายอย่างมีสติ ไม่ใช้จ่ายเกินฐานะตนเอง – การมีสติ การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นวิธีหนึ่งในการจำกัดการใช้บัตรเครดิตของเราอย่างได้ผล ใช้บัตรเครดิตจ่ายชำระสินค้าเท่าที่จำเป็น หากเป็นไปได้ก็ให้ใช้เงินสดในการซื้อสินค้าบ้าง เพราะจะเป็นการเตือนว่าเรายังมีเงินสดเพียงพออยู่ และต้องตระหนักถึงฐานะของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน อย่าใช้จ่ายอย่างสุลุ่ยสุหร่ายเกินฐานะของตนเองจนเกินจะรับไหว
  5. จดบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย – การจดบันทึกเป็นการช่วยเตือนให้เราทราบว่า เราได้ใช้จ่ายซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง และเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้ว หากเรามีบัตรเครดิตหลายใบก็จะรู้ได้ว่าบัตรไหนใช้ซื้ออะไร เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนชำระหนี้บัตรได้ตรงเวลาและไม่หลงลืมในการชำระบัตรเครดิตใดบัตรหนึ่ง

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ ยังเป็นคำกล่าวที่ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นหากไม่อยากตกไปสู่วังวนแห่งหนี้บัตรเครดิต ตัวของเราเอง เราก็จะต้องมีสติพึงระลึกไว้ว่า การใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าหรือบริหารต่าง ๆ จะเป็นการเอาเงินที่เราจะได้ในอนาคตมาใช้ก่อน และเรามีหน้าที่ต้องชำระคืนให้เต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์ ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวจนไม่สามารถชำระคืนเงินในอนาคตนั้นได้ หากเราทำได้แบบนี้ก็จะมีความสุข และมีความชาญฉลาดในการใช้บัตรเครดิตและได้ประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริหารต่าง ๆ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ

Posted in บัตรเครดิต and tagged , , , , , , , .